Όταν πλησιάζετε και όταν απομακρύνεστε από ένα ελικόπτερο πρέπει να ακολουθείτε τους κανονισμούς και τις επικίνδυνες περιοχές όπως αποτυπώνονται στο παρακάτω έντυπο:

Superior AIr Safety
Go Top