Άδεια Παραμονής

Για τους μη ευρωπαίους φοιτητές που επιθυμούν να έρθουν και να σπουδάσουν στην Ελλάδα, πρέπει πρώτα να αποκτήσουν τη φοιτητική visa τύπου D από την Ελληνική Πρεσβεία της χώρας τους. Αφού εκδοθεί η visa, ο φοιτητής μπορεί να έλθει και να ξεκινήσει την εκπαίδευσή του στην Superior Air. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής του, ο φοιτητής πρέπει να υποβάλει αίτηση για άδεια παραμονής η οποία θα του δώσει το δικαίωμα να επεκτείνει τη διαμονή του στην Ελλάδα και να ολοκληρώσει τις σπουδές του. Συνήθως, η άδεια παραμονής χορηγείται για 1½ έτος. Αν χρειαστεί, ο φοιτητής μπορεί να την επεκτείνει για ακόμα 6 μήνες.

Παρακαλώ βρείτε παρακάτω όλα τα απαιτούμενα έγγραφα για την αίτηση:

  • Αίτηση για Πιστοποιητικό Υγείας (PD)
  • 4 φωτογραφίες διαβατηρίου (4 x 6 εκατοστά – ισχύουν ειδικές προϋποθέσεις)
  • Έγκυρο διαβατήριο
  • Βίζα
  • Τέλος 300 ευρώ στην τοπική φορολογική αρχή (παράβολο), όπως προβλέπεται στο άρθρο 71 του νόμου (κωδικός 2402)
  • Απόδειξη πληρωμής των τελών εγγραφής
  • Επιβεβαίωση ότι έχετε υποβάλει αίτηση σε ασφαλιστική εταιρία για κάλυψη δαπανών νοσηλείας και ιατρικής φροντίδας
  • Επιβεβαίωση από το εκπαιδευτικό ίδρυμα για το συνολικό χρόνο σπουδών του προγράμματος
  • Τέλος 16 ευρώ για την έκδοση της κάρτας (κωδικός 4762)
  • Πιστοποιητικό ATO (Approved Training Organization)

Όλα τα έγγραφα, εκτός από το διαβατήριο, πρέπει να υποβληθούν για νομιμοποίηση. (Η νομιμοποίηση μπορεί να πραγματοποιηθεί στα γραφεία όπου υποβάλλονται τα έγγραφα).

Σχετικά με το ραντεβού, ο φοιτητής πρέπει να πάει στο Υπουργείο Μετανάστευσης για να κλείσει ένα ραντεβού. Τα στοιχεία επικοινωνίας για το Υπουργείο Μετανάστευσης είναι:

Τηλέφωνο: +30 210 34 03300
Διεύθυνση: Σαλαμίνας 2, Αθήνα

Αλλιώς, η Superior Air σε συνεργασία με ένα δικηγόρο μπορεί να βοηθήσει τον φοιτητή να κλείσει το ραντεβού, να συλλέξει όλα τα απαραίτητα έγγραφα, να επικοινωνήσει με το Υπουργείο και να οργανώσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες.

Request A Quote