Προσκυνηματικός Τουρισμός

Home > Σίφνος

Σίφνος

Οι πολυάριθμες εκκλησίες και τα μοναστήρια της Σίφνου είναι στενά συνδεδεμένες από την ιστορία με την αρχιτεκτονική παράδοση και τη θρησκευτικό – κοινωνική ζωή του νησιού. Μια απόδειξη της θρησκευτικής παράδοσης των Σιφναίων είναι ο αριθμός των εκκλησιών και μοναστηριών που υπάρχουν στο νησί. Αυτός ο αριθμός είναι ο υψηλότερος σε σύγκριση με οποιοδήποτε άλλο νησί των Κυκλάδων, σχετικά με το μέγεθος του νησιού, και λέγεται ότι «… στη Σίφνο υπάρχουν πάνω από 360 εκκλησίες, μια για κάθε μέρα του έτους». Πολλές από τις εκκλησίες και τα μοναστήρια της Σίφνου είναι υψηλού αρχιτεκτονικού και θρησκευτικού ενδιαφέροντος και έχουν υποδειχθεί ως ιστορικά μνημεία. Οι επιτροπές εκκλησιαστικών και οι «διαχειριστικές επιτροπές» ασχολούνται με τη συντήρηση των εκκλησιών και των μοναστηριών, ακόμα κι αν είναι τοποθετημένες σε περιοχές που δεν είναι προσιτές με τα οχήματα, με την αξιοπρόσεκτη αξιοπιστία και με την προσφορά – σε πολλές περιπτώσεις – της εθελοντικής εργασίας.

Σίφνος, ένας αξέχαστος προορισμός.

http://www.sifnos.gr/

Ζητήστε μια προσφορά!

Request A Quote