Εκπαίδευση στο ελικόπτερο

Refresh Courses (H)

Επισκόπηση

Η Superior Air προσφέρει μια ευρεία ποικιλία μαθημάτων ανανέωσης πιστοποιητικών, περιλαμβανομένων όλων των απαραίτητων πτήσεων και

θεωρητικών μαθημάτων, καθώς και τεστ δεξιοτήτων πτήσης με εξεταστές που είναι εγκεκριμένοι από την EASA.

Διάρκεια

Για τα περισσότερα μαθήματα, η διάρκεια δεν θα υπερβεί συνήθως τις 2-3 ημέρες, προφανώς υπό την προϋπόθεση ότι οι καιρικές συνθήκες και οι λειτουργικές συνθήκες επιτρέπουν τις πτήσεις.

Προαπαιτούμενα για την είσοδο

 • Έγκυρο Ιατρικό Πιστοποιητικό EASA ή ICAO: Το απαιτούμενο ιατρικό πιστοποιητικό πρέπει να είναι είτε EASA είτε ICAO, ανάλογα με την άδεια πιλότου που κατέχετε.
 • Έγκυρη Άδεια Πιλότου: Πρέπει να διαθέτετε είτε άδεια PPL(H), CPL(H) είτε ATPL(H), και αυτή η άδεια πρέπει να είναι είτε έγκυρη είτε να έχει λήξει εντός της περιόδου ανανέωσης.
 • Γνώση Αγγλικής για την Αεροπορία: Πρέπει να διαθέτετε ένα έγκυρο πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας που να πληροί τις απαιτήσεις της αεροπορικής γλωσσομάθειας.

Δομή

 • Επανεκπαίδευση στο έδαφος για ανανέωση
 • Εκπαίδευση πτήσης
 • Έλεγχος Επάρκειας στην Πτήση

Λεπτομέρειες

 • Μαθήματα επανεκπαίδευσης για εκπαιδευτή πτήσης
 • Μαθήματα επανεκπαίδευσης IR
 • Ανανέωση για τους τύπους:
 • Bell 407
 • Agusta 109
 • Robinson R22
 • Robinson R44
 • Robinson R66
 • Airbus EC120B

Ο ακριβής αριθμός πτήσεων και συνεδριών εδάφους που απαιτούνται εξαρτάται από την εμπειρία του αιτούντος, την πρόσφατη ενασχόληση με το αντικείμενο και το χρονικό διάστημα από τη λήξη της άδειας του.

Ζητήστε μια προσφορά!

Request A Quote