Εκπαίδευση στο Αεροπλάνο

Home > Εκπαίδευση στα Αεροπλάνα > Airline Transport Pilot License Modular

Airline Transport Pilot License Modular

16-24 μήνες

Διάρκεια

229 ώρες

Πτητική εκπαίδευση

780 ώρες

Θεωρητική εκπαίδευση

Περιγραφή εκπαίδευσης

Το ATP Modular έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει εκπαίδευση υψηλού επιπέδου σε σπουδαστές που επιθυμούν να γίνουν επαγγελματίες πιλότοι ολοκληρώνοντας την εκπαίδευσή τους σε ξεχωριστές ενότητες. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα προτιμάται συνήθως από άτομα που επιθυμούν να έχουν την επιλογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο θεωρητικό μέρος ή/και δεν έχουν το χρόνο να παρακολουθήσουν το ολοκληρωμένο πρόγραμμα που είναι πιο απαιτητικό.

Δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία για την έναρξη αυτού του προγράμματος.

Οι υποψήφιοι για το πρόγραμμα αυτό μπορούν να επιλέξουν την παρακολούθηση μεταξύ μαθημάτων Θεωρητικής Κατάρτισης μεταξύ Κατοικίας και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Με την ολοκλήρωση του ATP Modular ο σπουδαστής θα κατέχει άδεια εμπορικού πιλότου CPL (A),Multi-Engine Class Rating (ME), the Instrument Rating (IR) and the ATPL Theory credit.

Το ΑTP Modular μπορεί να ολοκληρωθεί από 18 έως 36 μήνες.


*Η διάρκεια του εξαρτάται από την κρίση/ευχέρεια του μαθητή.

Το πρόγραμμά μας Modular 0-ATP περιλαμβάνει συνολικά 226 από της συνολικές ώρες πτήσης: /ή/ περιλαμβάνει το λιγότερο τον ακόλουθο χρόνο πτήσης:

 • 45 ώρες εκπαίδευσης SEP PPL
 • 100 ώρες εκπαίδευσης SEP build up
 • 5 ώρες εκπαίδευσης SEP νυχτερινής εκπαίδευσης (night rating Training)
 • 50 ώρες εκπαίδευσης SE/IR (35 ώρες FNPT II και 15 ώρες SEP)
 • 10 ώρες εκπαίδευσης SEP
 • 6 ώρες πραγματικής εκπαίδευσης MEP
 • 5 ώρες εκπαίδευσης ME/IR
 • 5 ώρες εκπαίδευσης MEP CPL
 • ATPL θεωρητικά μαθήματα εξ αποστάσεως ή ATPL θεωρητικά μαθήματα στις εγκαταστάσεις της ακαδημίας.
 • Γλωσσική επάρκεια στα αγγλικά (English Language Proficiency)
 • Το κόστος για τη σειρά μαθημάτων Advanced UPRT

Επιπλέον Χρεώσεις

 • Κόστος έκδοσης Ελληνικού Ιατρικού Πιστοποιητικού EASA (Κατηγορία 1)
 • Κόστος χειρισμού από την HCAA
 • Τέλη διαμονής και τέλη προσγείωσης εκτός βάσης (π.χ. νυχτερινές πτήσεις εκτός βάσης)
 • Τέλη εξέτασης
 • Έξοδα για την στολή (στολή πιλότου)
 • Το κόστος για τη σειρά μαθημάτων MCC

Η δομή του μαθήματος μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση

Ζητήστε μια προσφορά!

Request A Quote