Εκπαίδευση στο Αεροπλάνο

Conversion Courses

Περιγραφή εκπαίδευσης

Το ICAO-EASA Conversion CPL/IR/MEP Modular είναι ένα προ εγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Ο στόχος του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει έναν κάτοχο CPL/IR/MEP ICAO με πιστοποίηση θεωρίας ATP EASA, στο επίπεδο επάρκειας που είναι απαραίτητο για να μπορέσει να λειτουργήσει ως συγκυβερνήτης σε αεροπλάνα πολλαπλών χειριστών, πολλαπλών κινητήρων σε εμπορικές αεροπορικές μεταφορές σύμφωνα με το Part-FCL της EASA.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος στον πιλότο θα απονεμηθεί το EASA Part-FCL CPL με MEP(Land) και IR/SP/ME με το Performance Based Navigation (PBN) και το ATP Theory Credit.
Η διάρκεια του μαθήματος μπορεί να κυμανθεί από 4 έως 5 εβδομάδες.

Προϋποθέσεις πριν από την είσοδο:

  • Έγκυρο Δίπλωμα Επαγγελματία Πιλότου (CPL) σύμφωνα με τον ICAO (Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας).
  • Έγκυρο Πιστοποιητικό Θεωρίας ATP σύμφωνα με τους κανονισμούς της EASA (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας της Αεροπορίας).
  • Ιατρικό Πιστοποιητικό Υγείας (κατηγορία 1) σύμφωνα με τους κανονισμούς της EASA.
  • Τουλάχιστον 200 ώρες συνολικού χρόνου πτήσης, μεταξύ των οποίων οι 100 ώρες ως PIC και από τις οποίες 50 ώρες πτήσης X-country ως PIC.
  • Τουλάχιστον 55 ώρες χρόνου πτήσης υπό οργανωμένες συνθήκες (IFR – Instrument Flight Rules), από τις οποίες έως 40 ώρες μπορεί να είναι σε προσομοιωτή πτήσης FNPT II.
  • Ένα ταξίδι X-country μήκους τουλάχιστον 300 ναυτικών μιλίων (NM) με δύο προσγειώσεις σε αεροδρόμια διαφορετικά από τη βάση.

Θεωρητική Εκπαίδευση

Τα θεωρητικά μαθήματα ATPL περιλαμβάνουν 13 θέματα και εκπαίδευση από απόσταση με ενεργή συμμετοχή, διαδραστικά μαθήματα εκπαίδευσης, εξετάσεις προόδου και δείγματα εξετάσεων. Η ελάχιστη διάρκεια των μαθημάτων είναι 3 μήνες και μπορούν να ξεκινήσουν ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια του έτους. Στα μαθήματα χρησιμοποιείται εκπαιδευτικό υλικό από την Bristol Ground School, συμπεριλαμβανομένων βιβλίων και υλικού ηλεκτρονικής εκπαίδευσης.

Flight Training:

Η εκπαίδευση πτήσης μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με την προϋπηρεσία του αιτούντος. Μπορεί να ξεκινήσει ταυτόχρονα με τη θεωρητική εκπαίδευση ή κατά τη διάρκεια αυτής, ανάλογα με τις ανάγκες και την εμπειρία του αιτούντος. Αυτό επιτρέπει να προσαρμοστεί στις ατομικές ανάγκες και την πρόοδο του αιτούντος.

Η δομή του μαθήματος μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση

Ζητήστε μια προσφορά!

Request A Quote