Εκπαίδευση στο Αεροπλάνο

MCC (Multi Crew Course)

2 εβδομάδες

Διάρκεια

20 ώρες

Εκπαίδευση πτήσης

25 ώρες

Θεωρητική εκπαίδευση

Περιγραφή εκπαίδευσης

Ο στόχος αυτού του προγράμματος είναι ο υποψήφιος να αποκτήσει επάρκεια στη συνεργασία και στον ασφαλή χειρισμό αεροσκαφών σε MCC περιβάλλον κάτω από IFR συνθήκες.
Το πρόγραμμα αυτό εστιάζει στη διδασκαλία των πιλότων πώς να λειτουργούν ένα αεροσκάφος ως ομάδα, καθώς επίσης και τον διαμοιρασμό καθηκόντων και εργασιών κάτω από φυσιολογικές και μη διαδικασίες λειτουργίας.

Το σεμινάριο MCC περιλαμβάνει:

  • 25 ώρες Θεωρητικής Εκπαίδευσης MCC
  • 20 ώρες Εκπαίδευσης Πτήσης σε Προσομοιωτή Πτήσης (King Air B200)

Ζητήστε μια προσφορά!

Request A Quote