Εκπαίδευση στο Αεροπλάνο

MCC (Multi Crew Course)

2 εβδομάδες

Διάρκεια

15 ώρες

Εκπαίδευση πτήσης

20 ώρες

Θεωρητική εκπαίδευση

Περιγραφή των Μαθημάτων

Το συγκεκριμένο σεμινάριο επικεντρώνεται στην ανάπτυξη μη τεχνικών δεξιοτήτων που εφαρμόζονται σε ένα πολυμελές περιβάλλον. Διδάσκει στους πιλότους πώς να λειτουργούν ένα αεροσκάφος ως ομάδα, πέρα ​​από το να το λειτουργούν ως πιλότοι (pilot flying) και (pilot not flying), καθώς επίσης και τον διαμοιρασμό καθηκόντων και εργασιών κατά τις φυσιολογικές και μη διαδικασίες λειτουργίας.

Το σεμινάριο αποτελείται από συνεδρίες σε ένα προηγμένο προσομοιωτή αεροσκάφους και από θεωρητικές διαλέξεις. Πρόκειται για το τελευταίο σεμινάριο που ένας πιλότος θα πρέπει να ολοκληρώσει πριν ενσωματωθεί σε μια αεροπορική εταιρεία για εκπαίδευση σε συγκεκριμένο τύπο αεροσκάφους (type rating).

Διάρκεια: 2 εβδομάδες

Το σεμινάριο MCC περιλαμβάνει:

  • 25 ώρες Θεωρητικής Εκπαίδευσης MCC
  • 20 ώρες Εκπαίδευσης Πτήσης σε Προσομοιωτή Πτήσης (King Air B200)

Ζητήστε μια προσφορά!

Request A Quote