Εκπαίδευση στο Ελικόπτερο

Type Ratings (H)

Διαδικασίες εκπαίδευσης

Τα Type Rating μαθήματα περιλαμβάνουν όλη την εκπαίδευση πτήσης και τις θεωρητικές γνώσεις που απαιτούνται για έναν κάτοχο άδειας πιλότου ελικοπτέρου προκειμένου να πιλοτάρει με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα

έναν νέο τύπο αεροσκάφους. Έμπειροι εκπαιδευτές θα καθοδηγήσουν τον εκπαιδευόμενο σε φυσιολογικές αλλά και σε έκτακτες διαδικασίες, καθώς και στην αναλυτική κατανόηση των συστημάτων του αεροσκάφους.

Διάρκεια

Η διάρκεια για ένα πλήρες μάθημα κυμαίνεται από πέντε έως επτά ημέρες, ωστόσο μπορεί να μειωθεί σε τρεις ημέρες για πιλότους που ήδη διαθέτουν παρόμοιες πιστοποιήσεις ή κατόπιν αιτήσεως.

Προαπαιτούμενα για την είσοδο

 • PPL(H) ή CPL(H) ή ATPL(H)
 • Ιατρικός Έλεγχος Κατηγορίας 1 ή 2 (ανάλογα με την κατηγορία της άδειας που κατέχετε)

Η δομή του προγράμματος

 • ACH135 T3  – (9 ώρες εκπαίδευσης πτήσης, 1 ώρα τεστ δεξιοτήτων, 56 ώρες εκπαίδευσης στο έδαφος)
 • A109 – (8 ώρες εκπαίδευσης πτήσης, 1 ώρα τεστ δεξιοτήτων, 40 ώρες εκπαίδευσης στο έδαφος)
 • Bell 407 – (5 ώρες πτήσης, 1 ώρα τεστ δεξιοτήτων, 20 ώρες εκπαίδευσης στο έδαφος)
 • EC120B – (5 ώρες πτήσης, 1 ώρα τεστ δεξιοτήτων, 20 ώρες εκπαίδευσης στο έδαφος)
 • R22 – (5 ώρες πτήσης, 1 ώρα τεστ δεξιοτήτων, 20 ώρες εκπαίδευσης στο έδαφος)
 • R44 – (5 ώρες πτήσης, 1 ώρα τεστ δεξιοτήτων, 20 ώρες εκπαίδευσης στο έδαφος)
 • R66 – (5 ώρες πτήσης, 1 ώρα τεστ δεξιοτήτων, 20 ώρες εκπαίδευσης στο έδαφος)

*Σημείωση: Οι απαιτήσεις εκπαίδευσης και οι τιμές που περιγράφονται παραπάνω είναι εκτιμώμενες για ένα πλήρες πρόγραμμα. Σύμφωνα με τους κανονισμούς της EASA, οι ώρες πτήσης που απαιτούνται εξαρτώνται από τους ήδη υπάρχοντες τύπους που έχετε στην άδειά σας. Κατά την εξέταση του μαθήματος, παρακαλούμε να παράσχετε τα στοιχεία της άδειάς σας, και μπορεί να σας δοθεί πίστωση για λιγότερες ώρες εκπαίδευσης πτήσης, με μειωμένη τιμή.

Περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα

 • Εκπαίδευση πτήσης σύμφωνα με τα απαιτούμενα
 • Εκπαίδευση στη θεωρία στην στην ακαδημία (in-house ground school training)
 • Εγχειρίδιο Λειτουργίας Πιλότου Αεροσκάφους (Aircraft Pilot’s Operating Handbook)

Επιπρόσθετα Κόστη

 • Διαμονή
 • Κόστος εξέτασης (Skill test examiner’s fee)
 • Τέλη από την αρμόδια αρχή πολιτικής αεροπορίας του κατόχου της άδειας (όπου εφαρμόζονται)

Ζητήστε μια προσφορά!

Request A Quote