Εκπαίδευση στο Αεροπλάνο

Home > Εκπαίδευση στα Αεροπλάνα > Airline Transport Pilot License Theory

Airline Transport Pilot License Theory

6-8 μήνες

Διάρκεια

— ώρες

Εκπαίδευση πτήσης

750 ώρες

Θεωρητική εκπαίδευση

Περιγραφή εκπαίδευσης

Στόχος αυτού του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει πιλότους που δεν έχουν λάβει ή δεν έχουν ολοκληρώσει την διδασκαλία θεωρητικών γνώσεων κατά τη διάρκεια ενός ΑΤP Integrated ή ATP Modular στο επίπεδο των θεωρητικών γνώσεων που απαιτούνται για το ATPL.

Ο αιτών πρέπει να είναι κάτοχος Ιδιωτικής Άδειας Πιλότου πριν μπορέσει να παρακολουθήσει το πρόγραμμα Θεωρίας ATPL. Το ATPL Theory καλύπτει και τα 13 μαθήματα ATPL και προσφέρεται ως μάθημα πλήρους παρακολούθησης στις εγκαταστάσεις της ακαδημίας μας ή ως εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τα μαθήματα χωρίζονται σε τρεις (3) ενότητες.

Η θεωρία παραδίδεται στην τάξη από έμπειρους εκπαιδευτές, με την υποστήριξη της σχολής Bristol Ground που είναι η πιο σύγχρονη και αποδεδειγμένη μέθοδος εκπαίδευσης εδάφους για εμπορικούς πιλότους σε όλο τον κόσμο.

Το Bristol Ground School είναι ο κορυφαίος ειδικός στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση ATPL για περισσότερα από 28 χρόνια και ο κορυφαίος πάροχος μαθημάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην Ευρώπη για την Άδεια Πιλότου Αεροπορικών Μεταφορών της EASA (ATPL).

*Για εξ αποστάσεως μαθητές, το 10% του συνολικού χρόνου διδασκαλίας θα πρέπει να πραγματοποιείται στην τάξη.

Ενότητα 1 (Λειτουργικά)

 • Αρχές Πτήσης (POF)
 • Αεροναυτικό Δίκαιο και Διαδικασίες Ελέγχου της Εναέριας Κυκλοφορίας (AL)
 • Λειτουργικές Διαδικασίες (OP)
 • Μάζα και Ισορροπία (MBL)
 • Επικοινωνία VFR (COM), Επικοινωνία IFR (COM)

Ενότητα 2 (Η διαδικασία της πλοήγησης)

 • Γενική Πλοήγηση (GNAV)
 • Μετεωρολογία (MET)
 • Απόδοση (PERF)
 • Ανθρώπινη συμπεριφορά και Περιορισμοί (HPL)

Ενότητα 3 (Τεχνικά)

 • Οργάνωση (INS)
 • Γνώση Σχετικά με τον Αεροσκάφος (AGK)
 • Αεροπλοϊα με Πομποδέκτες (RNAV)
 • Σχεδιασμός και Παρακολούθηση Πτήσης (FP)

Κάθε ενότητα πρέπει να ολοκληρώνεται, πριν ξεκινήσει η επόμενη.

Ζητήστε μια προσφορά!

Request A Quote