Εκπαίδευση στο Αεροπλάνο

Home > Airline Transport Pilot License Theory

Airline Transport Pilot License Theory

6-8 μήνες

Διάρκεια

— ώρες

Εκπαίδευση πτήσης

750 ώρες

Θεωρητική εκπαίδευση

Περιγραφή των Μαθημάτων

Ο στόχος αυτού του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει πιλότους που δεν έχουν λάβει τις θεωρητικές γνώσεις που απαιτούνται, κατά τη διάρκεια ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ή του modular προγράμματος για την ATPL.

Ο αιτών πρέπει να διαθέτει Άδεια Ιδιωτικού Πιλότου για να μπορέσει να παρακολουθήσει τα θεωρητικά μαθήματα ATPL. Το πρόγραμμα καλύπτει και τις 14 θεματικές ενότητες της ATPL και προσφέρεται είτε ως πλήρους απασχόλησης πρόγραμμα στην ακαδημία μας είτε ως εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
Τα μαθήματα χωρίζονται σε τρεις (3) διαφορετικές ενότητες.

Τα θεωρητικά μαθήματα διδάσκονται στην αίθουσα διδασκαλίας από έμπειρους και εξειδικευμένους εκπαιδευτές, υποστηριζόμενοι από την Bristol Groundschool, η οποία αποτελεί την πιο σύγχρονη και αποδεδειγμένη μέθοδο εκπαίδευσης στην εκπαίδευση εδάφους για επαγγελματίες πιλότους σε όλο τον κόσμο.

Η Bristol Groundschool είναι κορυφαία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση για την Άδεια ATPL για περισσότερα από 28 χρόνια και ο κορυφαίος πάροχος στην Ευρώπη εξ αποστάσεως μαθημάτων της άδειας ATPL.

Στο τέλος κάθε ενότητας πραγματοποιείται μια επανάληψη, διάρκειας μίας εβδομάδας, που περιλαμβάνει ανασκόπηση και τελικές δοκιμές προόδου για κάθε μάθημα. Για τους φοιτητές που παρακολουθούν το πρόγραμμα από απόσταση, απαιτείται ένα 10% διδασκαλίας στην αίθουσα.

Φάσεις της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Η εξ αποστάσεως αυτή εκπαίδευση προγραμματίζεται έτσι ώστε να επιτρέπει την ομαλή πρόοδο μέσα στο πρόγραμμα, να επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της απόδοσης και να ελέγχει την συνολική περίοδο εκπαίδευσης που έχει πραγματοποιηθεί.

Ενότητα 1 (Λειτουργικά)

 • Αρχές Πτήσης (POF)
 • Αεροναυτικό Δίκαιο και Διαδικασίες Ελέγχου της Εναέριας Κυκλοφορίας (AL)
 • Λειτουργικές Διαδικασίες (OP)
 • Μάζα και Ισορροπία (MBL)
 • Επικοινωνία VFR (COM)
 • Επικοινωνία IFR (COM)

Ενότητα 2 (Η διαδικασία της πλοήγησης)

 • Γενική Πλοήγηση (GNAV)
 • Μετεωρολογία (MET)
 • Απόδοση (PERF)
 • Ανθρώπινη συμπεριφορά και Περιορισμοί (HPL)

Ενότητα 3 (Τεχνικά)

 • Οργάνωση (INS)
 • Γνώση Σχετικά με τον Αεροσκάφος (AGK)
 • Αεροπλοϊα με Πομποδέκτες (RNAV)
 • Σχεδιασμός και Παρακολούθηση Πτήσης (FP)

Κάθε ενότητα πρέπει να ολοκληρώνεται, πριν ξεκινήσει η επόμενη.

Ζητήστε μια προσφορά!

Request A Quote