Εκπαίδευση στο Ελικόπτερο

Flight Instructor (H)

4 εβδομάδες

Διάρκεια

30 ώρες

Εκπαίδευση πτήσης

125 ώρες

Θεωρητική εκπαίδευση

Επισκόπηση

Στόχος αυτού του προγράμματος είναι να παράσχει επαρκή εκπαίδευση στον υποψήφιο όσον αφορά τεχνικές εκπαίδευσης στο έδαφος και κατά την πτήση, βασισμένες σε καθιερωμένες μεθόδους διδασκαλίας. Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση του

μαθήματος και της τελικής εξέτασης, ο υποψήφιος θα λάβει βαθμολογία FI (H), η οποία επιτρέπει στον κάτοχό της να παρέχει εκπαίδευση πτήσης που είναι κατάλληλη για την έκδοση LAPL(H), PPL (H) και των διαδικασιών πιστοποίησης.

Διάρκεια

Σε πλήρους βάση το πρόγραμμα μπορεί να ολοκληρωθεί σε 4 εβδομάδες.

Η διάρκεια των πτήσεων είναι το ελάχιστο που απαιτείται και εξαρτάται από την απόδοση του μαθητή. Ενδέχεται να απαιτηθούν επιπλέον ώρες, με επιπλέον κόστος.

Προαπαιτούμενα για την είσοδο

  • Να είστε τουλάχιστον 18 ετών
  • Να είστε κάτοχος PPL (H) με γνώσεις CPL (H) και συνολικές ώρες πτήσης 250, συμπεριλαμβανομένων 200 ωρών ως κυβερνήτης ή
  • Να είστε κάτοχος CPL (H) με συνολικές ώρες πτήσης 250, συμπεριλαμβανομένων 100 ωρών ως κυβερνήτης.

Η δομή του προγράμματος

  • 1 ώρα Pre-FI πτήση αξιολόγησης
  • Τριάντα (30) ώρες πτήσεις με εκπαιδευτή ενός ελικοπτέρου R-22, κατά τις οποίες θα μάθετε πώς να διδάσκετε όλες τις ασκήσεις πτήσης ελικοπτέρου.
  • Εκατό είκοσι πέντε (125) ώρες εκπαίδευση στο έδαφος, κατά τις οποίες θα μάθετε τις θεμελιώδεις αρχές του πώς να διδάσκετε και πώς να τις εφαρμόσετε προκειμένου να διδάξετε το πρόγραμμα εκπαίδευσης ελικοπτέρου σε έναν μαθητή.

Επιπρόσθετα Κόστη

  • Τέλη έκδοσης αδείας CAA
  • Τέλη προσγείωσης και διαμονής εκτός βάσης (π.χ. νυχτερινές πτήσεις εκτός βάσης)
  • Τέλη εξετάσεων

Ζητήστε μια προσφορά!

Request A Quote