Εκπαίδευση στο Αεροπλάνο

Advanced UPRT

2 ημέρες

Διάρκεια

3 ώρες

Εκπαίδευση πτήσης

5 ώρες

Θεωρητική εκπαίδευση

Σε αεροσκάφος UPRT – FCL.745.A

Advanced Upset Prevention and Recovering Training (UPRT) παρέχει ψυχολογική έκθεση προσανατολισμένη στην πρόληψη και την αποκατάσταση μη φυσιολογικών συνθηκών πτήσης, οι οποίες δημιουργούν ένα πλαίσιο αναφοράς που μπορεί να μεταφερθεί στο περιβάλλον FSTD αργότερα στην καριέρα του μαθητή. Οι δεξιότητες που αποκτούνται κατά το συγκεκριμένο είδος εκπαίδευσης στο αεροπλάνο παρέχουν εμπειρία και αυτοπεποίθηση που δεν μπορούν να αποκτηθούν πλήρως στο προσομοιωμένο περιβάλλον.

Όλοι οι πιλότοι που ξεκινούν την πρώτη τους εκπαίδευση σε οποιοδήποτε τύπου αεροπλάνο οφείλουν να έχουν ολοκληρώσει αυτού του είδους την εκπαίδευση. Ο στόχος είναι να κατανοήσει ο μαθητής πώς να αντιμετωπίσει τις μη φυσιολογικές και ψυχολογικές πτυχές των δυναμικών ανατροπών στα αεροπλάνα και να αναπτύξει την απαραίτητη ικανότητα και ανθεκτικότητα για να μπορέσει να εφαρμόσει κατάλληλες τεχνικές αποκατάστασης κατά τη διάρκεια των συνθηκών αυτών.

Advanced UPRT FCL.745.A – Λεπτομέρειες Μαθημάτων

  • 3 ώρες πτήσης εκπαίδευσης σε αεροσκάφος Cessna C172.
  • 5 ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης θεωρητική εκπαίδευσης TKI

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

  • Όλες οι πτήσεις
  • Λεπτομερείς προ-πτήσης ενημερώσεις
  • Λεπτομερείς μετά-πτήσης αναλύσεις
  • Δανεισμό υψηλής ποιότητας ακουστικών
  • Όλα τα τέλη αεροδρομίου, υλικό μαθημάτων, εκπαίδευση εδάφους, και υλικό μελέτης περιπτώσεων
  • Πιστοποιητικό Ολοκλήρωσης που επιβεβαιώνει τη συμμόρφωση με τον κανονισμό FCL.745.A.

Ζητήστε μια προσφορά!

Request A Quote