Προσομοιωτής πτήσης ελικοπτέρου

Ο προσομοιωτής πτήσης μας λειτουργεί σύμφωνα με τους κανονισμούς της EASA για μαθήματα σχετικά με την ικανότητας πτήσης (Instrument Rating – IR) και τις τεχνικές και τα δεδομένα που αφορούν την απόδοση του αεροσκάφους (Performance-Based Navigation – PBN). Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την πρακτική εξάσκηση τυπικών διαδικασιών πτήσης, διαδικασιών ελέγχου εναέριου χώρου και προσεγγίσεων σε αεροδρόμια σε ρεαλιστικές καιρικές συνθήκες.

Request A Quote