Εκπαίδευση στο Αεροπλάνο

Refresh Courses (A)

Περιγραφή εκπαίδευσης

Σε πλήρη βάση, το πρόγραμμα μπορεί να ολοκληρωθεί σε 1 εβδομάδα.

Ο στόχος του προγράμματος είναι να παρέχει ανανέωση και ενημέρωση των τεχνικών γνώσεων ενός πιλότου που κατέχει έγκυρη ή ληγμένη άδεια / πιστοποίηση αλλά σαφώς και να διασφαλίσει πως ο υποψήφιος δεν έχει ξεχάσει τις βασικές του γνώσεις και να βελτιώσει ορισμένες δεξιότητες σε νέες πληροφορίες που ενδέχεται να αγνοεί.

Τα μαθήματα μας προσφέρουν:

  • Μαθήματα επανεκπαίδευσης IR (A)
  • Μαθήματα επανεκπαίδευσης MEP
  • Σεμινάρια επανεκπαίδευσης FI/CRI/IRI (A)

Σε πλήρη βάση, το πρόγραμμα μπορεί να ολοκληρωθεί σε 1 εβδομάδα. Ο στόχος του προγράμματος είναι να παρέχει ανανέωση και ενημέρωση των τεχνικών γνώσεων ενός πιλότου που κατέχει έγκυρη ή ληγμένη άδεια ή πιστοποίηση.

Τα παραπάνω πακέτα αφορούν μόνο τη Θεωρητική Επανεκπαίδευση.

Επιπλέον Χρεώσεις

  • Κόστος ενοικίασης αεροσκάφους
  • Κόστος χειρισμού από την HCAA
  • Έξοδα διαμονής
  • Έξοδα εξετάσεων

Η δομή του μαθήματος μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση

Τα μαθήματα επανεκπαίδευσης προσφέρουν:

  • Μαθήματα επανεκπαίδευσης IR (A) – 3-9 ώρες (1-2 ημέρες)
  • Μαθήματα επανεκπαίδευσης MEP – 3-9 ώρες (1-2 ημέρες)
  • Σεμινάρια επανεκπαίδευσης FI/CRI/IRI (A) – 15 ώρες (2 ημέρες)

Ζητήστε μια προσφορά!

Request A Quote