Εκπαίδευση στο Αεροπλάνο

Flight Instructor (A)

3 μήνες

Διάρκεια

30 ώρες

Εκπαίδευση πτήσης

125 ώρες

Θεωρητική εκπαίδευση

Περιγραφή εκπαίδευσης

Tο Πρόγραμμα Κατάρτισης Εκπαιδευτή Πτήσεων (A), έχε σχεδιαστεί έτσι ώστε να παρέχει επαρκή κατάρτιση στον υποψήφιο όσον αφορά τεχνικές εκπαίδευσης στο έδαφος και στην πτήση, βασισμένες στις καθιερωμένες μεθόδους διδασκαλίας και να επιτρέπει στον κάτοχό του να παρέχει εκπαίδευση πτήσης που είναι κατάλληλη για την έκδοση άδειας PPL(A) ή CPL(A). Σε πλήρη απασχόληση, τότε θα χρειαστεί από 3 έως 12 μήνες για να το ολοκληρώσετε.

Εκπαιδευτής πτήσεων (A) – 1 ως 12 μήνες πρόγραμμα εκπαίδευσης

Οι υποψήφιοι για το πιστοποιητικό FI πρέπει να έχουν περάσει μια εξειδικευμένη εξέταση πτήσης πριν από την είσοδό τους στο πρόγραμμα, με έναν πιστοποιημένο εκπαιδευτή της Superior Air σύμφωνα με τον FCL.905.FI(i), εντός των 6 μηνών πριν από την έναρξη του προγράμματος, για να αξιολογηθεί η ικανότητά τους να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα κατάρτισης FI πρέπει να περιλαμβάνει:

 • 1 ώρα Pre-FI πτήση αξιολόγησης
 • Εκπαίδευση και μάθηση διάρκειας 25 ωρών
 • Τουλάχιστον 100 ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων εξετάσεων για την πρόοδο
 • Τουλάχιστον 30 ώρες πτήσης, εκ των οποίων 25 ώρες θα πρέπει να είναι εκπαίδευση με εκπαιδευτή και οι 5 ώρες μπορεί να γίνουν σε ένα Σύστημα Εκπαίδευσης Πτήσης (FFS), σε ένα Προσομοιωτή Πτήσης Τύπου FNPT I ή II, ή σε ένα Προσομοιωτή Πτήσης Τύπου FTD 2/3.

Επιπλέον Χρεώσεις:

 • Κόστος χειρισμού από την HCAA
 • Τέλη διαμονής και τέλη προσγείωσης εκτός βάσης (π.χ. νυχτερινές πτήσεις εκτός βάσης)
 • Τέλη εξέτασης

Η δομή του μαθήματος μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση

Προαπαιτούμενα για τα μαθήματα FI (προκειμένου να εγγραφείτε):

Ένας υποψήφιος για πιστοποιητικό FI πρέπει:

 • να έχει λάβει τουλάχιστον 10 ώρες εκπαίδευσης σε όργανα πτήσης στην κατάλληλη κατηγορία αεροσκάφους, από τις οποίες όχι περισσότερες από 5 ώρες μπορούν να είναι ώρες εκπαίδευσης σε όργανα εδάφους σε σύστημα πτήσης FSTD.
 • να έχει ολοκληρώσει 20 ώρες πτήσης σε VFR cross-country πτήση, στην κατάλληλη κατηγορία αεροσκάφους ως κυβερνήτης (PIC)
 • να διαθέτει τουλάχιστον το δίπλωμα CPL(A) ή να διαθέτει το δίπλωμα PPL(A) και να έχει:
 • να έχει επιτύχει στις θεωρητικές εξετάσεις CPL, που μπορεί να γίνει χωρίς την ολοκλήρωση των θεωρητικών μαθημάτων CPL ωστόσο δεν θα ισχύει για την έκδοση του CPL.
 • να έχει ολοκληρώσει τουλάχιστον 200 ώρες πτήσης σε αεροπλάνα, εκ των οποίων 150 ώρες ως PIC.
 • να έχει ολοκληρώσει τουλάχιστον 30 ώρες πτήσης σε αεροσκάφη με μονoκίνητο κινητήρα, εκ των οποίων τουλάχιστον 5 ώρες πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια των 6 μηνών πριν από την προ-εισαγωγική εξέταση πτήσης που καθορίζεται από το FCL.930.
 • Έχει ολοκληρώσει μια πτήση VFR ως κυβερνήτης του αεροσκάφους (PIC), περιλαμβανομένης μιας πτήσης των τουλάχιστον 540 χιλιομέτρων (300 NM), κατά την διάρκεια της οποίας θα πρέπει να πραγματοποιηθούν πλήρεις προσγειώσεις (full stop landings) σε 2 διαφορετικά αεροδρόμια.

Πρόσθετα προαπαιτούμενα για τα μαθήματα FI για ελικόπτερα

*Επιπλέον, για το FI(H), ο υποψήφιος πρέπει να έχει ολοκληρώσει 250 ώρες συνολικού χρόνου πτήσης ως πιλότος σε ελικόπτερα, εκ των οποίων:

 • τουλάχιστον 100 ώρες ως κυβερνήτης του αεροσκάφους (PIC), εάν ο υποψήφιος διαθέτει το δίπλωμα CPL(H), ή
 • τουλάχιστον 200 ώρες ως κυβερνήτης του αεροσκάφους (PIC), εάν ο υποψήφιος διαθέτει το δίπλωμα PPL(H) και έχει περάσει τη θεωρητική εξέταση για το δίπλωμα CPL, η οποία μπορεί να δοθεί χωρίς την ολοκλήρωση των θεωρητικών μαθημάτων για το CPL και η οποία δεν θα ισχύει για την έκδοση του διπλώματος CPL.

Η διάρκεια των μαθημάτων μπορεί βρίσκεται διακριτική ευχέρεια του σπουδαστή.

Ζητήστε μια προσφορά!

Request A Quote