Εκπαίδευση στο Αεροπλάνο

Home > Εκπαίδευση στα Αεροπλάνα > PBN – Performance Based Navigation

PBN – Performance Based Navigation

2 ημέρες

Διάρκεια

3 ώρες

Εκπαίδευση πτήσης

4,5 ώρες

Θεωρητική εκπαίδευση

Περιγραφή εκπαίδευσης

Το πρόγραμμα PBN (Performance Based Navigation) είναι βασική απαίτηση για όλους τους κατόχους Instrument Rating (IR) από τον Αύγουστο του 2020 και θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε εξουσιοδοτημένο ATO.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα (PBN) στοχεύει να εξοπλίσει τους μαθητές με όλες τις απαραίτητες δεξιότητες που έχουν θεσπιστεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) για PBN (προσεγγίσεις GPS).

Το πρόγραμμα ξεκινάει με τη θεωρητική φάση, στην οποία θα αποκτηθούν οι απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις. Με την ολοκλήρωση του θεωρητικού μέρους, θα πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκηση στον προσομοιωτή με συνεχή ενημέρωση για να διασφαλιστεί το μέγιστο όφελος προς τον μαθητή.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος θα απονεμηθεί πιστοποιητικό ολοκλήρωσης.

Η δομή των μαθημάτων

  • 4,5 ώρες Θεωρητικής Γνώσης PBN (συμπεριλαμβανομένου 30 λεπτών τεστ γνώσεων)
  • 3 ώρες Εκπαίδευσης Πτήσης PBN (συμπεριλαμβανομένης 1 ώρας τεστ δεξιοτήτων)

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

  • Όλα τα μαθήματα
  • Λεπτομερείς προ-πτήσης ενημερώσεις
  • Λεπτομερείς μετά-πτήσης αναλύσεις
  • Όλα το υλικό θεωρητικής εκπαίδευσης του μαθήματος
  • Πιστοποιητικό Ολοκλήρωσης

Πρόσθετες δαπάνες: Δίδακτρα εξέτασης

Ζητήστε μια προσφορά!

Request A Quote