Εκπαίδευση στο Αεροπλάνο

Home > PBN – Performance Based Navigation

PBN – Performance Based Navigation

2 ημέρες

Διάρκεια

3 ώρες

Εκπαίδευση πτήσης

4,5 ώρες

Θεωρητική εκπαίδευση

Περιγραφή Μαθήματος

Τα μαθήματα PBN (Performance Based Navigation) αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για όλους τους κατόχους άδειας IR από τον Αύγουστο του 2020, και πρέπει να ολοκληρωθούν σε αρμόδιο Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Εκπαίδευσης (ATO).

Τα μαθήματα PBN που προσφέρουμε στοχεύουν στη μετάδοση όλων των απαραίτητων δεξιοτήτων

που καθορίζει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Αεροπορίας (EASA) για την Πλοήγηση με Βάση την Απόδοση (GPS προσεγγίσεις).

Τα μαθήματα ξεκινούν σε θεωρητικό επίπεδο, όπου και θα αποκτηθούν οι απαραίτητες γνώσεις.

Μετά το θεωρητικό μέρος, θα διεξαχθεί η αντίστοιχη συνεδρία στον προσομοιωτή με προετοιμασία και ανάλυση μετά την πτήση για να διασφαλιστεί ότι λαμβάνεται το μέγιστο όφελος.

Θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες για την επακόλουθη εξέταση δεξιοτήτων.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των μαθημάτων, θα απονεμηθεί πιστοποιητικό ολοκλήρωσης.

Η δομή των μαθημάτων

  • 4,5 ώρες Θεωρητικής Γνώσης PBN (συμπεριλαμβανομένου 30 λεπτών τεστ γνώσεων)
  • 3 ώρες Εκπαίδευσης Πτήσης PBN (συμπεριλαμβανομένης 1 ώρας τεστ δεξιοτήτων)

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

  • Όλα τα μαθήματα
  • Λεπτομερείς προ-πτήσης ενημερώσεις
  • Λεπτομερείς μετά-πτήσης αναλύσεις
  • Όλα το υλικό θεωρητικής εκπαίδευσης του μαθήματος
  • Πιστοποιητικό Ολοκλήρωσης

Πρόσθετες δαπάνες: Δίδακτρα εξέτασης

Ζητήστε μια προσφορά!

Request A Quote