Εκπαίδευση στο Αεροπλάνο

Private Pilot License (A)

6 μήνες

Διάρκεια

45 ώρες

Εκπαίδευση πτήσης

100 ώρες

Θεωρητική εκπαίδευση

Περιγραφή εκπαίδευσης

Εάν είστε 16 ετών και επιθυμείτε να αποκτήσετε άδεια αεροσκαφών, μπορείτε να ξεκινήσετε αμέσως…

Ο στόχος του προγράμματος PPL (A) είναι να εκπαιδεύσει τον μαθητή πιλότο να πετάει με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα σύμφωνα με τους VFR κανόνες, όπως ορίζονται στο Part- FCL, Part-MED και άλλους σχετικούς κανονισμούς της EASA είτε για ψυχαγωγικούς σκοπούς είτε ως μέρος της εμπορικής εκπαίδευσης.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τη δομή των μαθημάτων μας:

 • Δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία
 • Προετοιμασία πτήσεων
 • Θεωρητική εκπαίδευση PPL διάρκειας 100 ωρών
 • Εκπαίδευση πτήσης διάρκειας 45 ωρών:

  •35 ώρες πτήσης με μονοκίνητο αεροσκάφος με εκπαιδευτή (μέχρι 5 ώρες πτήσης σε προσομοιωτή

  •10 ώρες πτήσης με μονοκίνητο αεροσκάφος ως κυβερνήτης, περιλαμβανομένων 5 ωρών πτήσης X-Country

 • Όλο το θεωρητικό υλικό εκπαίδευσης, καθώς και χάρτες, υπολογιστές πτήσης, τσάντα κλπ.
 • Εγχειρίδια αεροσκάφους

*Η διάρκεια του μαθήματος εξαρτάται από την κρίση του μαθητή

Επιπλέον Χρεώσεις

 • Κόστος έκδοσης Ελληνικού Ιατρικού Πιστοποιητικού EASA (Κατηγορία 2)
 • Κόστος χειρισμού από την HCAA
 • Φόροι (το ΦΠΑ 24% εφαρμόζεται στην παραπάνω τιμή εάν η εκπαίδευση δεν αποτελεί μέρος επαγγελματικής εκπαίδευσης).
 • Έλεγχος Ικανότητας Χρήσης της Αγγλικής Γλώσσας στην Αεροπορία (Aviation English Language Proficiency Check)
 • Τέλη εξέτασης
 • Έξοδα για την στολή (στολή πιλότου)

Η δομή του μαθήματος μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση.

Ζητήστε μια προσφορά!

Request A Quote