Προσομοιωτής πτήσης αεροπλάνου

Redbird logo

Η Superior Air είναι η μοναδική Σχολή Πιλότων στην Ελλάδα που χρησιμοποιεί προσομοιωτή πλήρους κίνησης.

Ο Redbird FMX είναι ο πρώτος προσομοιωτής πτήσης που σχεδιάστηκε για να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονοι πάροχοι εκπαίδευσης πτήσης.

Με χαρακτηριστικά που είναι πολύ περισσότερο από τυπικά, ο FMX παρέχει αξεπέραστη αξία εκπαίδευσης για τους μαθητές μας και προσφέρει μια σειρά πλεονεκτημάτων που δεν είναι διαθέσιμα σε άλλες συσκευές εκπαίδευσης.

Request A Quote