Εκπαίδευση στο Αεροπλάνο

Home > Εκπαίδευση στα Αεροπλάνα > Commercial Pilot License (A)

Commercial Pilot License (A)

3 εβδομάδες

Διάρκεια

31 ώρες

Εκπαίδευση πτήσης

780 ώρες

Θεωρητική εκπαίδευση

Περιγραφή των Μαθημάτων

Ο στόχος του σπονδυλωτού προγράμματος CPL (A) είναι να εκπαιδεύσει τους κατόχους άδειας PPL (A) ή ICAO πιλότου να φτάσουν στο επίπεδο επάρκειας που απαιτείται για να λειτουργούν αεροσκάφη με μονοειδές κινητήρα και/ή πολυειδές κινητήρα, ως επαγγελματίες πιλότοι στην εμπορική αερομεταφορά και να αποκτήσουν την EASA CPL(A).

Σε πλήρη βάση, το πρόγραμμα (μόνο η εκπαίδευση πτήσης) μπορεί να ολοκληρωθεί σε 4 εβδομάδες, αλλά μπορεί επίσης να γίνει σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα με βάση το σύστημα «pay as you gο»

Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει την θεωρητική άδεια EASA ATPL(A).

Επισκόπηση:

Το πρόγραμμα μας για την άδεια CPL περιλαμβάνει συνολικά 26 ώρες πτήσης, όπως ακολούθως:

  • 10 ώρες εκπαίδευση SEP CPL
  • 6 ώρες αρχικής εκπαίδευσης MEP
  • 5 ώρες εκπαίδευσης ME/IR
  • 5 ώρες εκπαίδευσης MEP CPL

*Διάρκεια των πτήσεων μόνο

Η διάρκεια του προγράμματος εξαρτάται από την επιλογή του φοιτητή και την δική του κρίση.

Επιπλέον Χρεώσεις

  • Κόστος έκδοσης Ελληνικού Ιατρικού Πιστοποιητικού EASA (Κατηγορία 1)
  • Κόστος χειρισμού από την HCAA
  • Τέλη διαμονής και τέλη προσγείωσης εκτός βάσης (π.χ. νυχτερινές πτήσεις εκτός βάσης)
  • Τέλη εξέτασης
  • Έξοδα για την στολή (στολή πιλότου)

Η δομή του μαθήματος μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση

Ζητήστε μια προσφορά!

Request A Quote