Εκπαίδευση στο Αεροπλάνο

Home > Εκπαίδευση στα Αεροπλάνα > Commercial Pilot License (A)

Commercial Pilot License (A)

3 εβδομάδες

Διάρκεια

26 ώρες

Εκπαίδευση πτήσης

780 ώρες

Θεωρητική εκπαίδευση

Περιγραφή εκπαίδευσης

Ο στόχος του προγράμματος CPL (A) είναι να εκπαιδεύσει τους κατόχους άδειας χειριστή PPL (A) ή ICAO στο επίπεδο επάρκειας που απαιτείται για τη λειτουργία μονοκινητήριων και πολυκινητήριων αεροπλάνων στις εμπορικές αεροπορικές μεταφορές και κατόπιν ολοκλήρωσης του προγράμματος να αποκτήσουν το CPL(A) EASA.

Πριν από την έναρξη του συγκεκριμένου προγράμματος CPL(A) ο υποψήφιος πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου PPL (A) αλλά και κάτοχος της θεωρίας ATPL(A) EASA.

Σε πλήρη απασχόληση, η πτητική εκπαίδευση μπορεί να ολοκληρωθεί σε 3 εβδομάδες, αλλά και σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα με τη μέθοδο του pay-as-you-go.

Επισκόπηση:

Το πρόγραμμα μας για την άδεια CPL περιλαμβάνει συνολικά 26 ώρες πτήσης, όπως ακολούθως:

  • 10 ώρες εκπαίδευση SEP CPL
  • 6 ώρες αρχικής εκπαίδευσης MEP
  • 5 ώρες εκπαίδευσης ME/IR
  • 5 ώρες εκπαίδευσης MEP CPL

*Διάρκεια των πτήσεων μόνο

Η διάρκεια του προγράμματος εξαρτάται από την επιλογή του φοιτητή και την δική του κρίση.

Επιπλέον Χρεώσεις

  • Κόστος έκδοσης Ελληνικού Ιατρικού Πιστοποιητικού EASA (Κατηγορία 1)
  • Κόστος χειρισμού από την HCAA
  • Τέλη διαμονής και τέλη προσγείωσης εκτός βάσης (π.χ. νυχτερινές πτήσεις εκτός βάσης)
  • Τέλη εξέτασης
  • Έξοδα για την στολή (στολή πιλότου)

Η δομή του μαθήματος μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση

Ζητήστε μια προσφορά!

Request A Quote