Ο Κος. Γιώργος Δέδες ολοκλήρωσε με επιτυχία την πρώτη του πτήση solo.

Ο Κος. Δέδες σήμερα ολοκλήρωσε την πρώτη του πτήση solo με το Robinson R-22 της Superior Air. Του ευχόμαστε ανάλογες επιτυχίες στο μέλλον.

Request A Quote