Ο Κος. Κοκκαλιάρογλου ολοκλήρωσε με επιτυχία την πρώτη του solo πτήση.

Ο Κος. Παρασκευάς Κοκκαλίαρογλου σήμερα ολοκλήρωσε την πρώτη του πτήση solo με το Robinson 22 της Superior Air. Πάρη, σου ευχόμαστε παρόμοιες επιτυχίες στο μέλλον.

Request A Quote