Ο Κ. Yusuf Shelleng ολοκλήρωσε επιτυχώς την πρώτη solo πτήση του.

Ο Κ. Shelleng ολοκλήρωσε επιτυχώς την πρώτη solo πτήση του με το Robinson 44. Του ευχόμαστε καλές πτήσεις και ασφαλείς προσγειώσεις!

Request A Quote