Πληροφορίες αποσκευών

Home > Πληροφορίες αποσκευών > AIRBUS ACH 130 I-LRAC Baggage

Specification

AIRBUS ACH 130 I-LRAC

The brand new ACH130 ,year of manufacture 2023,is a single engine helicopter with air-conditioning. ACH130 can accommodate up to 3 medium luggage plus 4 carry-on.

Luggage compartment Dimensions:

Height start front 45- end 60cm

Depth start front 110- middle 100- ends back 73cm

Length 130cm

Ζητήστε μια προσφορά!

Request A Quote