Πληροφορίες αποσκευών

Χαρακτηριστικά

EC 120B

Το EC120B διαθέτει έναν αρκετά μεγάλο χώρο αποσκευών. Η μέγιστη χωρητικότητα του EC 120B είναι 8 sac voyage ή 5 βαλίτσες (2 μεγάλες & 3 μεσαίες) και 3 χειραποσκευές, 80 κιλά συνολικά.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ:

Ύψος 55 εκ., πλάτος εμπρός 85 εκ., πλάτος πίσω 75 εκ., μήκος αριστερής πλευράς 95 εκ., μήκος δεξιάς 110 εκ.

8 sac voyage ή 5 βαλίτσες (3 μεσαίες & 2 μεγάλες) + 2 χειραποσκευές,
80 κιλά συνολικά.

Ζητήστε μια προσφορά!

Request A Quote