Πληροφορίες αποσκευών

Specification

Robinson R66

The Robinson R66 can take 6 soft bags or 3 medium suitcases plus 2 carry-on of 80kg in total.

Luggage compartment dimensions: Height 64 cm, depth 100cm, width 83cm

Ζητήστε μια προσφορά!

Request A Quote