Εκπαίδ. Αεροπλάνου

Commercial Pilot License (A)

Ο στόχος του μαθήματος CPL (A) είναι να εκπαιδεύσει κατόχους διπλωμάτων PPL (A) ή ICAO ώστε να μπορούν να πετάξουν με μονοκινητήρια ή πολυκινητήρια αεροπλάνα που με έναν κυβερνήτη, σε αεροπορικές εταιρίες καθώς και να αποκτήσουν την άδεια EASA CPL(A)/SP/MEP.
Στο κανονικό πρόγραμμα εκπαίδευσης (full-time) τα μαθήματα μπορούν να ολοκληρωθούν σε 3 εβδομάδες (μόνον η πτητική εκπαίδευση)  μπορεί όμως να διαρκέσουν περισσότερο εάν επιλέξετε να ολοκληρώσετε το μάθημα βάσει πληρωμών.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε την δομή της εκπαίδευσης:

 

CPL (A) – 3 Εβδομάδες*
 • Κάτοχος PPL (A) (ICAO Annex 1) ή
 • Να έχει συμπληρώσει 150 ώρες ώς πιλότος
 • Προετοιμασία πτήσεων
 • 781 ώρες θεωρία ATPL/μαθήματα εδάφους
 • 31 ώρες πτητική εκπαίδευση (25 ώρες εάν έχετε το rating  MEP(LAND) στην άδειά σας)
 • 10 ώρες με μονοκινητήριο και εκπαιδευτή
 • 10 ώρες πτήση οργάνων με μονοκινητήριο
 •  6 ώρες με δικινητήριο με εκπαιδευτή (αρχική εκπαίδευση)
 •  5 ώρες με δικινητήριο με εκπαιδευτή  (σύνθετη εκπαίδευση)

*Διάρκεια των πτήσεων

Η Διάρκεια του μαθήματος εξαρτάται από τη διακριτική ευχέρεια του φοιτητή

Με την παρακολούθηση των μαθημάτων θεωρίας ATPL, αποφεύγετε την παρακολούθηση της θεωρίας κάθε άδειας που είναι οι πιο αποδοτικές βάσει του κόστους τους, ιδιαίτερα αν σκεφτεί κανείς ότι οι περισσότερες Αεροπορικές εταιρίες ζητούν από τους χειριστές να έχουν κατοχυρώσει την θεωρία του ATPL στην άδειά τους.

Επισκόπηση:

Το πρόγραμμά μας περιλαμβάνει συνολικά 31 ώρες (ή 25 ώρες) πτήσης ως εξής:

 • 20 ώρες με μονοκινητήριο (Cessna 172)
 • 11 ώρες με δικινητήριο (TECNAM P2006T) ή 5 ώρες, αν έχετε το rating MEP (LAND) στο στην άδειά σας.
 • 780 ώρες μαθήματα εδάφους (CATS θεωρία ATPL)
 • Όλο το εκπαιδευτικό υλικό καθώς και χάρτες πτήσεων, αναγωγείς, τσάντα κ.λ.π.
 • Eγχειρίδια αεροσκαφών
 • Όλοι οι απαιτούμενοι φόροι

Επιπρόσθετα κόστη:

 • Το κόστος για την έκδοση ιατρικού πιστοποιητικού από έναν εξουσιοδοτημένο γιατρό πολιτικής αεροπορίας
 • Κόστος εξόδων Πολιτικής Αεροπορίας (παράβολα, αιτήσεις κ.λ.π.)
 • Κόστος διαμονής καθώς και κόστος διαμονής λόγω νυχτερινών πτήσεων.
 • Έξοδα εξέτασης όπως αυτά ορίζονται από τον εκάστοτε εξεταστή
 • Αεροπορική Στολή

 

 

Request A Quote