Εκπαίδ. Αεροπλάνου

Refresh Courses (A)

Η Superior Air σας προσφέρει την δυνατότητα να ανανεώσετε το πτυχίο σας με refresh courses.

Προσφέρουμε τα παρακάτω μαθήματα ανανέωσης:

  1. IR (A)
  2. MEP
  3. FI/CRI/IRI (A)

Με συνεχή παρακολούθηση, τα μαθήματα μπορούν να ολοκληρωθούν σε χρονικό διάστημα μίας εβδομάδας, αλλά μπορεί να ολοκληρωθούν και σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα αν επιλέξετε να πληρώνετε σύμφωνα με τον ρυθμό που θα πετάτε.  Ο στόχος των μαθημάτων ανανέωσης είναι η επανάληψη, και η επαναφορά των γνώσεών σας στο αρχικό στάδιο, είτε έχετε ληγμένη ή  μη ληγμένη άδεια.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε την δομή των μαθημάτων καθώς και το κόστος.

ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΟΣΤΟΣ
IR(A) 3-9 ώρες (1-2 ημέρες) επικοινωνήστε με την εταιρεία
MEP 3-9 ώρες (1-2 ημέρες) επικοινωνήστε με την εταιρεία
FI/CRI/IRI(A) 15 ώρες (2 ημέρες) επικοινωνήστε με την εταιρεία

Τα παραπάνω πακέτα αφορούν μόνον την ανανέωση της θεωρίας.

Επιπρόσθετα κόστη:

  • Το κόστος ενοικίασης του αεροσκάφους.
  • Κόστος Εξόδων Πολιτικής Αεροπορίας (παράβολα, αιτήσεις)
  • Κόστος διαμονής
  • Έξοδα εξέτασης όπως αυτά ορίζονται από τον εκάστοτε εξεταστή

Η Δομή των μαθημάτων μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση.

 

Superior Air Logo - Transparent

 

Request A Quote