Εκπαίδ. Αεροπλάνου

Conversion Courses

Ο στόχος των conversion courses είναι η μετατροπή των αδειών ICAO CPL/IR/MEP σε EASA CPL/MEP/IR. Το μάθημα παρέχει σε πιλότους ICAO, άδεια EASA CPL/IR/MEP με θεωρία ATPL η οποία είναι απαραίτητη ως προυπόθεση πρόσληψης στις περισσότερες αεροπορικές εταιρίες στον κόσμο. Η διάρκεια της θεωρητικής εκπαίδευσης είναι τουλάχιστον 3 μήνες και η διάρκεια της πτητικής εκπαίδευσης είναι το πολύ 10 ημέρες.

Απαιτήσεις:

  • Να είστε κάτοχος άδειας  ICAO CPL/IR/MEP σε ισχύ.
  • Να έχετε ιατρικό πιστοποιητικό EASA (class 1)
  • Να έχετε τουλάχιστον 200 ώρες πτήσης, 100 ώρες ώς κυβερνήτης εκ των οποίων οι 50 να είναι X-Country ως κυβερνήτης.
  • Να έχετε κάνει τουλάχιστον 1 ταξίδι X-Country 300NM με στάσεις σε 2 διαφορετικά αεροδρόμια.

Θεωρητική εκπαίδευση:

Η θεωρητική εκπαίδευση ATPL αποτελείται από 14 μαθήματα, εκπαίδευση εξ’ αποστάσεως εγκεκριμένη από την C.A.T.S. , εξετάσεις προόδου και δειγματικές εξετάσεις. Η ελάχιστη διάρκεια του προγράμματος είναι 3 μήνες και μπορεί να αρχίσει οποιαδήποτε στιγμή θελήσει ο ενδιαφερόμενος. Στην εκπαίδευση χρησιμοποιείται υλικό (βιβλία και WBT) από την Cranfield Aviation (C.A.T.S.). Επίσης η εταιρία μας συνεργάζεται με την Aviation Exam για την κατάλληλη προετοιμασία των γραπτών εξετάσεων.

Πτητική εκπαίδευση:

Το πρόγραμμα πτητικής εκπαίδευσης είναι 25 ώρες πτήσεων εκ των οποίων οι 15 ώρες είναι πτήσεις οργάνων (IR) και 10 ώρες VFR. Η πτητική εκπαίδευση μπορεί να αρχίσει ταυτόχρονα με την θεωρητική εκπαίδευση.

Request A Quote