Εκπαίδ. Αεροπλάνου

Εκπαιδευτής Πτήσεων (A)

Ο στόχος του συγκεκριμένου μαθήματος είναι να προσφέρει την εκμάθηση κατάλληλων τεχνικών εκπαίδευσης εδάφους και αέρος, βασισμένες σε καθιερωμένες μεθόδους διδασκαλίας. Με την επιτυχή ολοκλήρωση των μαθημάτων και των ανάλογων εξετάσεων, ο αιτών θα λάβει το FI rating το οποίο του επιτρέπει προσφέρει εκπαίδευση κατάλληλη για την έκδοση PPL(A) και CPL(A).
Στο κανονικό πρόγραμμα εκπαίδευσης (full-time) το μάθημα μπορεί να ολοκληρωθεί σε 6 με 9 εβδομάδες.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε την δομή της εκπαίδευσης:

FI (A) – 6 με 9 Εβδομάδες*

 • Κάτοχος PPL (A) (ICAO Annex 1). Θεωρία CPL ή ATPL, 200-150  ώρες ώς κυβερνήτης, 300ΝΜ ώς κυβερνήτης X-Country, 30 ώρες SEP (μονοκινητήριο) ή
 • Κάτοχος CPL (A) (ICAO Annex 1) με 200 ώρες πτήσης.
Εβδομάδες 1-2 Εβδομάδες 3-6 Εβδομάδες 7-9
 • 55 ώρες μαθήματα εδάφους θεωρία FI
 • Προετοιμασία πτήσεων
 • 35 ώρες μαθήματα εδάφους θεωρία FI
 • 35 ώρες μαθήματα εδάφους θεωρία FΙ
 • 20 ώρες με μονοκινητήριο με εκπαιδευτή
 • 1 ώρα νυκτερινή πτήση με μονοκινητήριο με εκπαιδευτή
 •  5 ώρες με μονοκινητήριο με εκπαιδευτή
 • 4 ώρες με μονοκινητήριο με 2 εκπαιδευόμενους σε FI

* H Διάρκεια του μαθήματος εξαρτάται από τη διακριτική ευχέρεια του φοιτητή.

Το πρόγραμμα FI περιλαμβάνει 165 ώρες συνολικού χρόνου διδασκαλίας ως εξής:

 • 20 ώρες πτήσης με μονοκινητήριο (Tecnam P2008) + 10 ώρες πτήσης με μονοκινητήριο (Cessna 172)
 • 125 ώρες σχολείο Ground

 

Επιπρόσθετα κόστη:

 • Κόστος διαμονής καθώς και κόστος διαμονής λόγω νυχτερινών πτήσεων
 • Κόστος εξόδων Πολιτικής Αεροπορίας (παράβολα, αιτήσεις κ.λ.π.)
 • Έξοδα εξέτασης όπως αυτά ορίζονται από τον εκάστοτε εξεταστή

 

 

 

Request A Quote