Εκπαίδ. Αεροπλάνου

Instrument Rating (A)

Για να είστε σε θέση να πετάξετε με ένα μονοκινητήριο ή πολυκινητήριο αεροσκάφος σε ελεγχόμενο εναέριο χώρο και/ή με καιρικές συνθήκες που απαιτούν εξοικείωση με την ενόργανη πτήση, θα χρειαστείτε το Instrument Rating (IR). Οι απαιτήσεις της εκπαίδευσης IR εξαρτούνται από  τον τύπο αεροσκάφους που θέλετε να πετάξετε και από τον τύπο των αδειών που έχετε. Ο αιτών για IR θα πρέπει να κατέχει PPL(A) συμπεριλαμβανομένου ενός night qualificatiopn ή CPL(A) και θα πρέπει να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 50 ώρες πτήσης Cross-country ως κυβερνήτης σε αεροπλάνο.
Ο αιτών θα πρέπει επίσης να αποδείξει την ικανότητα να χρησιμοποιεί την Αεροπορική ορολογία της  Αγγλικής γλώσσας, κάνοντας την εξέταση Αγγλικών της Superior Air.

Αυτό το πακέτο έχει δημιουργηθεί για τους κατόχους PPL (A) SEP ή CPL (A) οι οποίοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν SEP/IR και διαρκεί 3 με 6 εβδομάδες* για να ολοκληρωθεί.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε την δομή της εκπαίδευσης:

 

Εβδομάδες 1-2 Εβδομάδες 3-5 Εβδομάδες 5-6
 • Προετοιμασία πτήσεων. Έναρξη Θεωρίας IR
 • Βασικά όργανα πτήσης
 • Διαδιακαστικές πτήσεις με όργανα με εκπαιδευτή
 • Ολοκλήρωση θεωρίας IR (6η εβδομάδα)
 • 5 ώρες βασικής ενόργανης πτήσης με εκπαιδευτή
 • 5 ώρες simulator με εκπαιδευτή
 • 30 ώρες ενόργανων πτήσεων simulator με εκπαιδευτή
 • 10 ώρες διαδικαστικών ενόργανων πτήσεων με μονοκινητήριο  με εκπαιδευτή – Πλοήγηση

Το πακέτο περιλαμβάνει:

 • 50 ώρες SEP (35 ώρες Flight Simulator και 15 ώρες πτήσεων)

Δεν περιλαμβάνει:

 • Θεωρία εξ’αποστάσεως ATPL(A), εάν δεν είστε ήδη κάτοχος CPL/ATPL (A) Theory

* Μόνο διάρκεια των πτήσεων

Οι κάτοχοι PPL (A) /MEP ή CPL (A) /MEP Class rating απαιτούνται 5 επιπλέον ώρες ME/IR

Το παρακάτω πακέτο δημιουργήθηκε για κατόχους  PPL (A) SEP ή CPL (A) SEP οι οποίοι ενδιαφέρονται για το MEP/IR και ο χρόνος που απαιτείται είναι 5 με 7 εβδομάδες* για την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης.

Εβδομάδες 1-2 Εβδομάδες 3-6 Εβδομάδες 5-7
 • Προετοιμασία των πτήσεων
 • Έναρξη θεωρίας IR
 • Πτήση βασικών οργάνων
 • Διαδικαστικές πτήσεις οργάνων με εκπαιδευτή
 • Εισαγωγή στις πτήσεις οργάνων με δικινητήριο αεροσκάφος
 • Ολοκλήρωση Θεωρίας IR (7η εβδομάδα)
 • 5 ώρες βασικής ενόργανης πτήσης με εκπαιδευτή
 • 5 ώρες simulator με εκπαιδευτή
 • 30 ώρες ενόργανων πτήσεων simulator με εκπαιδευτή.
 • 2,5 ώρες πτήσεων προσαρμογής με δικινητήριο και εκπαιδευτή
 • 3,5 ώρες πτήσεων  δικινητήριου με εκπαιδευτή με διαδικασίες βλάβης κινητήρα
 • 10 ώρες πτήσεων εκπαίδευσης προκεχωρημένων οργάνων με δικινητήριο αεροπλάνο

Το πακέτο περιλαμβάνει:

 • 40 ώρες SEP (35 ώρες Flight Simulator και 5 ώρες πτήσεων C172)
 • 15 ώρες MEP αεροπλάνο (Tecnam 2006P)

Δεν περιλαμβάνονται:

 • Θεωρία εξ’αποστάσεως ATPL(A), εάν δεν είστε ήδη κάτοχος CPL/ATPL (A) Theory
 • Έξοδα εξέτασης όπως αυτά ορίζονται από τον εκάστοτε εξεταστή

* Μόνο διάρκεια πτήσεων.

 

 

 

Request A Quote